Mikroskop elektronowy zywe komorki

Że nam wyobrazić sobie dzisiejszy przemysł bez wszechobecnego zastosowania maszyn, ułatwiających i zmieniających pracę człowieka. Każde typy pracy wytwórczej wymagają specjalistycznych technologii, które są zawodne i słuchają awariom. Aby uniknąć negatywnemu wpływowi usterki na pełen proces produkcyjny, wskazane jest wykorzystywanie środków ochron, takich jak bursting discs, czyli płytki bezpieczeństwa.

Te małe elementy odgrywają bardzo ważną kwestię w razie niekontrolowanego wzrostu ciśnienia w sukcesu awarii. Ich poprawne działanie umożliwia skierowanie nadmiernego ciśnienia w tamto miejsce, co zapobiega poważnym uszkodzeniom układu. W relacji z tego, czy płytki idą w cieczach, lub w gazach, różnią się między sobą kształtem oraz rodzajem zastosowanej technologii. Pewny rodzaj tych segmentów bezpieczeństwa jest niewielkie nacięcia, dzięki którym pęka po przekroczeniu określonej liczby ciśnienia medium, w jakim się znajduje. Bardziej zaawansowane technicznie płytki robione są przy pomocy lasera oraz mają jedynie minimalne osłabienia w bliskiej strukturze, pozwalające na otwarcie głowicy. Płytki pełnią podobną funkcję do zaworów bezpieczeństwa, lecz różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami zabezpieczeń liczy na ostatnim, że pierwsze spośród nich wymagają każdorazowej wymiany po wykonaniu awarii. Ich naturalna konstrukcja sprawia jednak, iż są one o moc tańsze od zaworów. Płytka bezpieczeństwa potrafi istnieć i zastosowane jednocześnie z zaworem. W takim przypadku oba elementy wzajemnie uzupełniają swoją książkę. Rolą płytki jest ochrona zaworu przed błotem oraz korozją, zaś zawór zabezpiecza w razie awarii. Wadą tego wyjścia jest szansę zastosowania zaworu o kilka gorszych parametrach technologicznych i materiałowych, za który zapłacimy tanio niż w przypadku zakupu zaworu do samodzielnej pracy. Wybór korzystnego rozwiązania powinien być natomiast zależny od wartości konkretnej maszyny.