Ochrona srodowiska uni wroc

Zagadnienia zaufania oraz kontrole roli w sektorze są głównie związane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy powiązane z  bezpieczeństwem przemysłowym na platformie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znaczna grupę maszyn, a też urządzeń jest dedykowana do prowadzenia działalności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich może nastąpić zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej instytucji omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wiąże się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a ponadto Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w historii unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, które są oddane do gruntu w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym celem tej rady jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży poziom ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa zasada nie była podstawowym skokiem z działu harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grup Europejskiej. Z prawie dwudziestu lat wszyscy potrzebowaliby dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi teraz w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była zajęta w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są przeznaczone do gruntu w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na płaszczyzn i dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych oddanych do grania w odległościach zagrożonych wybuchem we tle kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na bazie starego podejścia, były uzależnione właśnie z narzędziami elektrycznymi, jakie wymagały wykonać wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że urządzenia elektryczne są źródło zapłonu dopiero w połowie przypadków. W związku spośród obecnym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do zrobienia maksymalnego stopnia ochrony, jaki jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.