Para wodna ciekawostki

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Daje się ją jeno w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na założonych powierzchniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar dobry dodatkowo w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Zaleca się stosowanie pary wodnej w miejscach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy istnieć szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną używa się do gaszenia pożarów, jakie mogą powstać w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy może stanowić przyjmowana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie obowiązują w odpowiedź z wodą w ścisłych warunkach temperaturowych. Nie potrzebne jest natomiast zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej efektywne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, jaka stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być podawana wyłącznie w obecnych miejscach, co do jakich pamięta się pewność, że nie tkwią w nich pracowniki. Z opinie na ważne ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić uciążliwa dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.