Standardy bezpieczenstwa teleinformatycznego

Neofossen

Coraz częściej poruszanym wydarzeniem w zasięgu BHP jest atex dust extraction, czyli odpylanie zgodnie z zasadą ATEX (z angielskiego ATmosphere EXplosible). Dyrektywa ATEX jest dokumentem prawnym Unii Europejskiej, świadczącym o standardach, jakie muszą dokonać produkty wykorzystywane w dziedzinach niebezpiecznych, głównie narażonych na początki.

Obecnie wszystkie dania stworzone na obszarze Unii Europejskiej niebezpieczne powinny mieć zgodę z informacją ATEX. Przede każdym ATEX narzuca rodzaj wykorzystanych materiałów, a także zastosowaną konstrukcję. Urządzenia robiące tą dyrektywę są oznakowane znakiem CE. Za klasyfikację zagrożeń i dodawanie oznaczeń dla danego towaru winny jest jego producent. Odpylacze są urządzeniami szeroko podawanymi w sektorze. Głównie dostarczają do robienia drobnych cząstek pyłów. Między innymi wykorzystywane są przy obróbce metali przy szlifowaniu, wykańczaniu odlewów, piaskowaniu, polerowaniu. Odpylacze wykorzystuje się także przy obróbce drewna, a konkretniej przy odciągu pyłów a przy obsłudze materiałów sypkich, głównie proszków chemicznych. Istnieje cała procedura dotycząca oceny zgodności towarów w układzie bezpieczeństwa wybuchowego. Przeważnie takiej wyceny dokonuje niezależna jednostka notyfikowana. W terminie takiej oceny zgodności powstaje cała dokumentacja techniczna zawierająca między listę dyrektyw, z którym jest przydatne urządzenie, listę dokumentów, którą uwzględniono przy pracy urządzenia. W dokumentacji winnym stanowić dodatkowo zawarte będące informacje: rodzina i jakość urządzenia, maksymalna temperatura powierzchni urządzenia, zastosowane zabezpieczenia przeciwwybuchowego. ATEX należy przystosować do warunków dużego biura i nakładać na miarę jego oferty gospodarczych i logistycznych oraz kadrowych. Koszt stosowania dyrektywy ATEX jest stosunkowo niski w przyrównaniu do zagrożeń wykonanych przez wybuchy.