Technologia gastronomiczna

Dyrektywa ATEX zwana też Dyrektywą nowego wyjścia jest materiałem, którego nadrzędnym celem jest zbliżenie przepisów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie systemów ochronnych i urządzeń, które traktowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Informacja ta przede każdym określa podstawowe wymagania bezpieczeństwa, szerokie obszary wyrobów, a ponadto sposoby wykazywania współpracy z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Istotną siłę w dyrektywie odgrywają normy europejskie, które szczegółowo opisują techniczne sposoby wykazywania współpracy z wymaganiami bezpieczeństwa. Razem z zasadą, że wynik jest zgrany z częścią to zakłada się jego synchronizacja z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa. Wspólne wymagania atex dotyczące urządzeń i systemów ochronnych używanych w dziedzinach zagrożonych wybuchem znajdują się w Załączniku II Dyrektywy. Mowa jest tam o wymaganiach ogólnych, doborze materiałów, myśleniu i formie, potencjalnych źródłach zapłonu, zagrożeniach wynikających z oddziaływań zewnętrznych, wymaganiach dotyczących urządzeń bezpieczeństwa oraz integracji wymagań zapewniających bezpieczeństwo systemu. Razem z zastrzeżeniami producent musi wspominać o tym żeby zapobiegać wytwarzaniu atmosfery wybuchowej przez akcesoria a style ochronne, zapobiegać zapalaniu atmosfery wybuchowej, powstrzymywać lub ograniczać wybuch. Urządzenia oraz systemy ochronne powinny istnieć właśnie skonstruowane, by jak dużo zapobiegać możliwościom powstania wybuchu. Powinny być układane ze wiedzą wiedzy technicznej. I stron oraz podzespoły urządzeń muszą działać bezpiecznie i razem z informacją producenta. Wszystkie urządzenie, system obronny i aparatura powinno mieć oznakowanie CE. Materiały używane do sieci urządzeń czy systemów ochronnych nie mogą być łatwopalne. Pomiędzy nimi oraz pogodą nie mogą występować żadne reakcje, które potrafiły wywołać potencjalny wybuch. Urządzenia i sposoby ochronne nie mogą przynieść uszkodzenia lub nowych obrażeń ciała. Muszą zapewniać, iż w finale ich sprawiania nie powstaną za wielkie temperatury i promieniowanie. Nie potrafią tworzyć zagrożeń elektrycznych też nie mogą tworzyć sytuacji niebezpiecznych.