Zagrozenie wybuchem w lakierni

Jeśli w danym miejscu uważają się substancje łatwo wybuchowe, dostateczna ilość tlenu albo utleniacza, a ponadto efektywny zapłon, można traktować o pewnym zagrożeniu wybuchem. System HRD to system, który jest stosowany do stłumienia wybuchu.

Jego realizowanie polega na tym, że rejestruje początkową fazę wybuchu, a wtedy zapobiega ją. Eliminuje niepożądany wzrost ciśnienia w chronionym urządzeniu. System ten zapewnia bezpieczeństwo, a eliminuje szkody. Cechuje go obejrzana i skuteczna technologia, wysoka niezawodność i błyskawiczna reakcja systemu. Jego przewagami jest jednocześnie to, że wysyła się do za oraz na zewnątrz, jest równy w manipulacji i transporcie, Jest również gładką i szybką możliwość wymiany komponentów po aktywacji systemu. Adaptacja jest dopasowana do wymogów klienta. Butla hrd to butla z zespołem tłumienia wybuchu. Istnieje więc najbardziej publiczna i popularna metoda systemów przeciwwybuchowych. Butla obecne są stosowane najczęściej do pomoce aparatów, zbiorników, kanałów i przewodów rurowych, w jakich mówią pyły, mieszaniny hybrydowe i gazy, w każdej gałęzi przemysłu. Są jeszcze doskonałą ochroną przeciwwybuchową aparatów takich jak silosy, filtry, cyklony, mieszalniki, suszarnie i granulatory, gdzie są substancje łatwopalne, w stężeniach wybuchowych. Butle te miesiąca zbiornik hrd z sposobem gaszącym zamkniętym za pomocą płytki bezpieczeństwa. Poniżej umieszczony jest detonator za spiralą rozcinającą. Stanowi on uruchamiany za pomocą jednostki sterującej, a płytka zostaje rozcięta za pomocą spirali w dużo niedługim etapie. Są one wykonane mieszanką proszku, który po rozpyleniu w danego pomieszczenia, redukuje ciśnienie wybuchu poprzez zneutralizowanie pyłowej atmosfery wybuchowej. W sukcesu zakładów farmaceutycznych lub przemysłu spożywczego, gdzie podwyższone są wymogi sanitarne, daje się butle hrd wykorzystujące parę wodną. Są one wykonane wodą, która wierzy się powyżej temperatury wrzenia. Kiedy zaczyna się zawór, następuje spadek ciśnienia i woda stosuje się gotować, a obiekt natychmiast kończy się parą. Butle te są wykonane zgodnie z dyrektywą ATEX.